Mahamrityunjaya Mantra Song Lyrics – Mithun Eshwar The Unemployeds

Mahamrityunjaya Mantra Song Lyrics From -
Song : Mahamrityunjaya Mantra
Singer : Mithun Eshwar, Latha Krishna, Ala B Bala

Mahamrityunjaya Mantra Video Song | Mithun Eshwar – Mahamrityunjaya Mantra


Mahamrityunjaya Mantra Lyrics

Oommm…Namah shivay…

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-Amrtaat || (2 times)

Kailasa vasa trishuula paani
Damaruganadha jadadhara
Samhara moorthi sarpa vibhushana
Kshipraprasadi jadadhara

Ooo…
Manjunatha nandikesha
Induchuuda jadadhara
Neelakanta sundaresha
Umamaheshvara jadadhara

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-Amrtaat ||

Namah shivay…

Yomakesha mukthinatha
Gouri shankara chadadhara
Omkarapriya gangadhara hara
Ganadhi natha jadadhara ( 2 times)

Kaashi natha karunya murthe ( 2 times)
Thriloka natha jadahara

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-Amrtaat ||

Sri nadhapriya sarpahaara
Manmatha nashana jadadhara
Kailadhipate jadahasta
Vishalaksha jadadhara ( 2 times)

Chandra moule chidambaresha
Dhigambaraya jadadara
Shambo shankara mahadeva
Shankara rudra jadadhara

Sankata nashana thingakaladhara ( 2 times)
Shambo shankara jadadhara

Namah shivay…

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-Amrtaat || ( 2 times)

Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com