Namo Namo Bharatambe Song Lyrics - Ram Bhajans

Profile Picture
Lyrics viewed 948 times.
Namo Namo Bharatambe Song Lyrics From Ram Bhajans
Movie : Ram Bhajans (2017)
Song : Namo Namo Bharatambe
Singer : Sooryagayathri, Kuldeep M Pai
Starring : Sooryagayathri, Kuldeep M Pai
Music by : Kuldeep M Pai
Lyrics : Devotioanl
Music label : Kuldeep M Pai

Namo Namo Bharatambe Video Song | Ram Bhajans Namo Namo Bharatambe | Ram Bhajans Movie Songs

Namo Namo Bharatambe Lyrics

Namo namo bharatambe sarasvata saririni namo'stu jagatam vandye brahmavidya prakasini ॥1॥ Namo namo bharatambe himalaya kiriṭini gaṅgadyah| Saritah sarva stanyam te visvapavani ॥2॥ Namo namo... Namo namo... Namo namo bharatambe badari sandamandite । Tirthi kurvanti lokamste tirthabhuta munisvarah ॥3॥ Namo namo bharatambe vindhyatungastanayite । Samudravasane devi sahyamala virajite ॥4॥ Namo namo... Namo namo... Namo namo bharatambe muktikedara rupini । Jnana bijakare purne rsindratati sevite ॥5॥ Namo namo bharatambe sarvavidya vilasini । Gaudamaithila kampilya dravidadi saririni ॥6॥ Namo namo... Namo namo... Namo namo bharatambe sarvatirtha svarupini । Kasyahi kasase matah tvam hi sarva prakasika ॥7॥ Namo namo bharatambe gurustvam jagatam para । Veda vedanta gambhire nirvana sukha dayini॥8॥ Yati loka padanyasa pavitri kṛta pamsave। Namostu jagatam dhatri moksa margaika setave ॥9॥

More Songs lyrics from Sooryagayathri

LanguageDevotional

Top Trending Lyrics

© hilyrics.in 2022

All the lyrics are provided for educational purposes only. All the lyrics, logo, images are property and copyright of their owners.