Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Song Lyrics – Lord Shiv Songs

Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Song Lyrics
Lord Shiv Songs
Song : Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram

Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Video Song | Lord Shiv Songs Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram


Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Lyrics

Saurashtre Somanatham Cha Shrishaile Mallikarjunam

Ujjaiyinyam Mahakaalam Omkarama-Maleshwaram

Paralyam Vaidyanatham Cha Dakinyam Bheemashankaram

Setubandhe Tu Ramesham Nagesham Darukavane

Varanasyam Tu Vishvesham Tryambakam Gautamitate

Himalaye Tu Kedaram Gushmesham Cha Shivalaye

Atani Jyotirlingani Sayam Pratah Pathennarah

Saptajanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati (4 times)

Om namh shivaya…

Saurashtre Somanatham Cha Shrishaile Mallikarjunam

Ujjaiyinyam Mahakaalam Omkarama-Maleshwaram

Paralyam Vaidyanatham Cha Dakinyam Bheemashankaram

Setubandhe Tu Ramesham Nagesham Darukavane

Varanasyam Tu Vishvesham Tryambakam Gautamitate

Himalaye Tu Kedaram Gushmesham Cha Shivalaye

Atani Jyotirlingani Sayam Pratah Pathennarah

Saptajanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati (4 times)

Om namh shivaya…

Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com