Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Song Lyrics - Lord Shiv Songs

Profile Picture
Lyrics viewed 192 times.
Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Song Lyrics

Lord Shiv Songs
Song : Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram

Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Video Song | Lord Shiv Songs Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram


Shiva Dvadasha Jyotirlinga Stotram Lyrics


Saurashtre Somanatham Cha Shrishaile Mallikarjunam
Ujjaiyinyam Mahakaalam Omkarama-Maleshwaram

Paralyam Vaidyanatham Cha Dakinyam Bheemashankaram
Setubandhe Tu Ramesham Nagesham Darukavane

Varanasyam Tu Vishvesham Tryambakam Gautamitate
Himalaye Tu Kedaram Gushmesham Cha Shivalaye

Atani Jyotirlingani Sayam Pratah Pathennarah
Saptajanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati (4 times)

Om namh shivaya...

Saurashtre Somanatham Cha Shrishaile Mallikarjunam
Ujjaiyinyam Mahakaalam Omkarama-Maleshwaram

Paralyam Vaidyanatham Cha Dakinyam Bheemashankaram
Setubandhe Tu Ramesham Nagesham Darukavane

Varanasyam Tu Vishvesham Tryambakam Gautamitate
Himalaye Tu Kedaram Gushmesham Cha Shivalaye

Atani Jyotirlingani Sayam Pratah Pathennarah
Saptajanma Kritam Papam Smaranena Vinashyati (4 times)

Om namh shivaya...
LanguageDevotional

Top Trending Lyrics

© hilyrics.in 2022

All the lyrics are provided for educational purposes only. All the lyrics, logo, images are property and copyright of their owners.