Shree Hari Stotram Song Lyrics - Lord Vishnu Songs

Profile Picture
Lyrics viewed 512 times.
Shree Hari Stotram Song Lyrics - Lord Vishnu Songs

Lord Vishnu Songs
Song : Shree Hari Stotram

Shree Hari Stotram Video Song | Lord Vishnu Songs Shree Hari Stotram


Shree Hari Stotram Lyrics


Jagajjalapalam kachad kanda malam,
Sarahandraphalam mahadaithyakalam,
Nabho neelakayam duravaramayam,
Supadmasahayam Bajeham Bajeham.

Sadambhodhi vasam galathpushpahasam,
Jagatsannivasam sathadhithyabhasam,
Gadhachakra sastram lasad peetha vasthram,
Hasacharu vakthram Bajeham Bajeham.

Ramakantaharam sruthivrathasaram,
Jalantharviharam dharabharaharam,
Chidanandaroopam manogna swaroopam,
Druthaneka roopam Bajeham Bajeham.

Jarajanma Heenam parananda peetham,
Samadana leenam sadaivanaveetham,
Jagajjanma hethum suraneeka kethum,
Trilokaika sethum Bajeham Bajeham.

Kruthamnayaganam khagadhisayanam,
Vimukthernidhanam hararadhimanam,
Swabakthanukoolam jagadvrukshamoolam,
Nirastharthasoolam Bajeham Bajeham.

Samasthamaresam dwirephabha klesam,
Jagat bimba lesam hrudakasa desam,
Sada divya deham vimukthakhileham,
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham.

Suralibalishtam Trilokivarishtam,
Gurannangarishtam swaroopaikanishtam,
Sadyudhadheeram mahaveeraveeram,
Bhambhoditheeram Bajeham Bajeham.

Ramavamabhagam thalanagna nagam,
Kruthadeethayagam gatharagaragam,
Muneendrai sugeetham surai sapareeham,
Ganougairaathetham Bajeham Bajeham.

Idham yasthu nithyam samadhaya chitham,
Padeth ashtakam kashta haram murare,
Savishnor vishokam druvam yathilokam,
Jarajanmasokam punar vidathe no.
LanguageDevotional

Top Trending Lyrics

© hilyrics.in 2022

All the lyrics are provided for educational purposes only. All the lyrics, logo, images are property and copyright of their owners.